Werkwijze

“De zoektocht naar een geschikte leider is altijd maatwerk.”

De cultuur van de organisatie, de aard van de opdracht, de complexiteit van de functie en het profiel dat hierop aansluit maken dat de zoektocht naar een geschikt leider altijd maatwerk is. Onze methodiek is hierop ingericht, wat blijkt uit een succesratio van 100% (minimaal 2 jaar in dienst na plaatsing) sinds de start van The Leader Inside (2011).

Met ons uitgebreide netwerk, onze expertise en onze toewijding tot het verbinden van mensen bieden we u het vertrouwen dat wij altijd de servant-leader vinden die zaken in beweging zet. Een authentiek leider die zichzelf ondergeschikt kan stellen aan het proces en aan de mensen. Met één doel: groei en succes op lange termijn. Want innerlijke kracht reikt verder.

Stappenplan

 

stappenplan

*U kunt bij de start van een search-opdracht kiezen uit twee opties:

Volledig onderzoek: voor bestuursfuncties werken we soms zonder functieprofiel. We voeren dan eigen onderzoek uit naar de richting van uw organisatie en de daarmee samenhangende verwachtingen die er zijn voor de desbetreffende functie voor de komende periode. Daarna verwoorden we met u als opdrachtgever de kernpunten op basis waarvan we gaan zoeken. We zijn geen strategisch expert, maar laten het beeld zien dat er bestaat over de organisatie: bij het management, bij commissarissen of toezichthouders, bij klanten, bij partners. Een functieprofiel is vaak een compromis. Door dit onderzoek hebben we een duidelijk beeld van de belangrijkste criteria voor succes.

Uitgebreide intake: dit doen we standaard om de kans op een mismatch te minimaliseren. We spreken met een aantal mensen rondom de functie om een compleet beeld te krijgen van de richting van de functie. We schatten de kans van slagen en het afbreukrisico voor ‘onze kandidaten’ in en verkrijgen voldoende ammunitie om potentiële kandidaten die nu een goede positie hebben te overtuigen van een overstap.

Vrijblijvende introductie

60 minuten servant-leadership sessie

Vrijblijvende introductie in servant-leadership, de betekenis hiervan voor organisaties en wat dit betekent bij executive search. Maak nu een afspraak!

Maak een afspraak
60 minuten