Inspiratie Wat is empathie?

Wat is empathie?

Empathie is het (h)erkennen van de unieke persoonlijkheid van ieder mens. Empathie of inlevingsvermogen is een belangrijke eigenschap en een wezenlijk kenmerk van een dienend leider. Inlevingsvermogen zorgt ervoor dat we meer inzicht en begrip hebben hoe anderen denken en voelen, het waarnemen van de verbale en non-verbale boodschappen van de ander. Oprechte interesse tonen voor mensen met wie je in contact bent. Dat leidt tot betere prestaties en resultaten.
Empathie is één van de tien gedragskenmerken van Servant Leadership.

#persoonlijkleiderschap #verbinding #communicatie #bewustzijn #persoonlijkeontwikkeling #empowerment #luisteren

Vrijblijvende introductie

60 minuten servant-leadership sessie

Vrijblijvende introductie in servant-leadership, de betekenis hiervan voor organisaties en wat dit betekent bij executive search. Maak nu een afspraak!

Maak een afspraak
60 minuten