Inspiratie Leiderschap begint bij het ‘niet-weten’….

Leiderschap begint bij het ‘niet-weten’….

Leiderschap begint bij het ‘niet weten’….
In een tijd waarin niets meer vanzelfsprekend is. Wie kies je dan om te zijn? Hoe toekomstbestendig ben je?

We willen de wereld graag reduceren tot feiten. We hechten enorm veel aan kennis en het delen van onze menig. Wat weten we werkelijk? Ik weet heel, heel erg weinig, omdat ik me besef dat alles wat ik lees en zie en tot mij neem, een deel is van de waarheid.

‘Kennis is macht’, zo luidt het gezegde. Dat is voor een deel waar. Want kennis is tevens de grens van je werkelijkheid. Kennis laat je slechts zien wat je hebt geleerd. Je weet niet wat je niet weet. De wijsheid schuilt in het ‘niet weten’. Dit geeft ruimte, plezier, nieuwsgierigheid en openheid om naar een ander te #luisteren. Het is een belangrijke aanjager voor #leren#groei en #verandering en voor nieuwe oplossingen en #innovatie op de werkvloer.
Het ‘niet weten’ als leider helpt je in het toekomstbestendig maken van je mensen, je organisatie zodat je om kan gaan met alle veranderingen die de toekomst brengen. Veranderingen in de klantvraag, technologische verandering of verandering van de arbeidsmarkt door vergrijzing en nieuwe generaties etc.
‘Niet-weten’ is essentieel voor leiderschap.

The Leader Inside: Executive Search gespecialiseerd in Servant-Leadership helpt leiders om te navigeren in deze complexe tijden.
We begeleiden leiders in het ondersteunen, obstakels wegnemen en aanmoedigen van hun mensen. In het weten versus ‘niet weten’. En we helpen bij strategische plannen versus verbeelden. Hoe kun je de ruimte voor oplossingen groter maken?
Kijk voor meer informatie op: https://lnkd.in/e9zuGBWd

#persoonlijkleiderschap #hetverschilmaken #voorbeeldfunctie #impactmatters #samensterker #executivesearch #servantleadership

Vrijblijvende introductie

60 minuten servant-leadership sessie

Vrijblijvende introductie in servant-leadership, de betekenis hiervan voor organisaties en wat dit betekent bij executive search. Maak nu een afspraak!

Maak een afspraak
60 minuten